Despre


sigla140A.J.V.P.S. Satu Mare are peste 600 membri vanatori si cca 3500 membri pescari sportivi. Acestia sunt organizati in trei cluburi de vanatoare si pescuit respectiv Negresti-Oaș, Satu Mare si Carei.
Cluburile au la randul lor in componenta 21 de grupe de vanatoare. Fiecare grupa gestioneaza cel putin un fond de vanatoare.

A.J.V.P.S. Satu Mare gestioneaza in prezent un numar de 23 fonduri de vanatoare si un fond piscicol format din ape colinare si de șes: Riul Somes, Crasna ,Tur si afluentii.

Intreaga activitate a A.J.V.P.S. Satu Mare este condusa de Adunarea Generala care se convoaca anual iar odata la 5 ani își alege organele de conducere respectiv: presedintele, vicepresedintii si ceilalti membri care formeaza Consiliul A.J.V.P.S. Satu Mare. Acesta se intruneste odata la 3 luni si dezbate probleme statutare, analize economice, primiri de noi membri.
Activitatea curenta este condusa de directorul asociatiei.

A.J.V.P.S. SATU MARE
Președinte- Ec. Mureșan Petre
Director- Ing. Dragoș Daniel Ioan
Vicepreședinte- Av.Ținca Manuel Claudiu, Mihoc Cristian

CONSILIUL A.J.V.P.S. SATU MARE

Nr. Crt. Numele şi Prenumele Clubul de vânătoare
1 MUREȘAN PETRE

SATU MARE

2 DRAGOS DANIEL

Conf. Statutului

3 TINCA MANUEL CLAUDIU

SATU MARE

4 BABICI NICOLAE

SATU MARE

5 GIURGIU TEODOR

SATU MARE

6 PUȘKAȘ PETER

SATU MARE

7 BOTIȘ ADRIAN

SATU MARE

8 LĂPUȘTE NICOLAE

SATU MARE

9 MARINCAȘ GHEORGHE

NEGRESTI OAS

10 CRIȘAN FLORIN ROMEO

NEGRESTI OAS

11 MOIȘ GHEORGHE

NEGRESTI OAS

12 PASZTOR OCTAVIAN

NEGRESTI OAS

13 MIKE CSABA

NEGRESTI OAS

14 MIHOC CRISTIAN

NEGRESTI OAS

15 KAPOȘI ISTVAN

CAREI

CLUBUL NEGREȘTI OAȘ
Președinte – Marincaș Gheorghe
Vicepreședinte – Korniș Robert, Bu Ștefan

Secretar Club- Mihoc Adrian Petru

CLUBUL SATU MARE
Președinte – Pușkaș Peter
Vicepreședinte – Chișluca Vasile, Botiș Adrian

Secretar Club Satu Mare –Anișorac Nicolae

CLUBUL CAREI
Președinte – Kapoși Iștvan
Vicepreședinte – Sebestyen Tibor

Secretar Club Carei- Kohan Stefan

CONTABILITATE
Contabil Șef- Rus Livia
Casier- Donca Mirela