Statut si legislatie


Statut AJVPS Satu Mare.

 


 

legislatie

 

Reglementări naționale și internaționale

Legislație în domeniul vânătorii

 

 

 •  Legea 407/2006 legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic.

 

Legislație în domeniul pescuitului și acvaculturii

 

 

Legislație privind armele și munițiile

 

 

Legislație complementară

 

 • Legea 82/1993 legea biosferei Deltei Dunări, cu modificări și completări;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificări și completări;
 • Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ,cu modificări și completări;
 • Legea 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,cu modificări și completări;
 • Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială,cu modificări și completări;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ,versiune actualizată la data de 16.06.2012;
 • O.G nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,versiune actualizata la data de 29/07/2012;
 • Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,versiune actualizata la data de 01/10/2011;
 • Legea 195/2001 privind Legea voluntariatului,;

 

Reglementări subsidiare legii vânătorii

 

 • Hotărârea nr.1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, rămasă fără temei legal;
 • Ordin 1221/2010 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, modificat și completat prin Ord. 2265/2010 (versiune actualizată);
 • Ordinul 353/2008 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii;
 • Ord.219/2008 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare,modificat și completat prin Ord.1431/2011(versiune actualizată);
 • Ordin 539/2009 privind aprobarea regimului permiselor de vânătoare;
 • Ordin 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare,modificat și completat cu Ord.1255/2012(versiune actualizată);
 • Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Naţional de Vânătoare;
 • Ordin 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare,modificat și completat cu Ord.294/2010;
 • Ordin 282/2003 privind aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele care urmează să fie angajate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare;
 • Ordin 540/2009 privind aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;

 

Reglementări subsidiare legii pescuitului

 

 • Ordin nr. 15/2011,versiune actualizată privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv,versiune consolidata la data de 31/08/2012;
 • Decizia 116/2011 privind aprobarea și emiterea permisului de pescuit recreativ/sportiv

 

Directive europene

 

 

Convenții internaționale

 

 • Convenție asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO și amendată prin Protocolul de la Paris, din 3 decembrie 1982
 • Legea nr. 58/ 13.07.1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992
 • Legea nr.69/ 15.07.1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington, la 3 martie 1973